Wat gebeurt er na de dood?

bijna-doodervaring

Eén van de weinige zekerheden die we hebben in het leven is dat er ooit een einde aan komt. Maar wat gebeurt er als we sterven? Volgen we het licht door een donkere tunnel? Verwelkomen onze dierbaren ons aan de andere kant? Veel mensen met een bijna-doodervaring vertellen soortgelijke verhalen, al is er tot op de dag van vandaag nog niet echt een wetenschappelijke verklaring voor deze ervaringen.

Wat is een bijna-doodervaring (BDE)?

Er zijn heel wat mensen die, toen ze oog in oog stonden met de dood, iets speciaals mochten beleven. Deze mensen hebben het vaak moeilijk om achteraf te vertellen aan anderen wat ze precies hebben meegemaakt omdat er veel ongeloof is. Andere mensen denken vaak dat dit slechts een hallucinatie was of dat fantasie hierin een rol speelde. Nochtans is het belangrijk dat mensen met een BDE hun verhaal kunnen delen en respectvolle reacties krijgen. Want dit is vaak iets dat hun hele leven en vroegere overtuigingen overhoop haalt.

De meeste mensen met een BDE ervaren dingen zoals reizen naar het licht en het gevoel dat ze uit hun lichaam treden. Vaak komen ze terug met nieuw gevonden levensdoelen.

De bijna-doodervaring van een dokter

Een dokter deelde zijn verhaal over zijn BDE. Voorheen geloofde hij hier niet in. Als zijn patiënten hem verhalen vertelden, dacht hij altijd dat dit onzin was, tot hij het zelf meemaakte.

Dokter Rajiv Parti is een ervaren anesthesist. Op zijn 51ste ontdekte hij dat hij prostaatkanker had. Hij werd kwaad op God en begreep niet waaraan hij dit verdiend had. Hij regelde een operatie bij een zeer ervaren dokter en verwachtte dat daarna alles weer in orde zou komen.

De operatie verliep niet helemaal zoals gepland waarna dokter Parti te maken kreeg met allerlei neveneffecten na de operatie. In de jaren die volgden, onderging hij nog een aantal operaties om de neveneffecten te behandelen.

Tijdens de zesde operatie voelde hij zichzelf opstijgen alsof hij met een lift omhoog ging. Hij zag het plafond dichterbij komen en toen hij omlaag keek, zag hij zichzelf liggen op de operatietafel. Hij kon perfect zien hoe de verpleegsters en chirurgen te werk gingen. Tegelijkertijd kon hij ook zijn zus en zijn moeder zien zitten in het huis waarin hij was opgegroeid.

Opeens werd alles zwart en voelde hij heel veel angst. Hij werd naar een vlammenzee getrokken en rook de geur van verbrand vlees. Een stem zei: ‘Je hebt een egoïstisch en materialistisch leven geleid’. Parti wist dat dit waar was. In de loop van de jaren was hij de empathie voor zijn eigen patiënten kwijtgeraakt en hij vond het belangrijk om steeds meer te hebben: meer geld, een groter huis, een mooiere auto,..

Hij vroeg om een tweede kans en plots verscheen zijn vader naast hem. Hij pakte zijn hand en voerde hem weg van de vlammenzee. Daarna viel hij in een soort mist en toen hij zijn ogen weer opende lag hij terug in de ziekenhuiskamer. De anesthesist vroeg: ‘Hoe voel je je? De operatie was niet gemakkelijk’. Hij vertelde aan de anesthesist dat hij zijn lichaam had verlaten en dat hij de anesthesist aan het werk had gezien. Die antwoordde dat hij het interessant vond en dat hij later ging terugkomen om het hele verhaal te horen. Dit deed hij echter niet.

Na zijn genezing nam dokter Parti ontslag en verkocht hij zijn huis en dure wagens. Niet veel later startte hij een eigen praktijk waarin hij mensen hielp genezen door middel van alternatieven methoden en meditatie.

Meer weten?

Oneindig bewustzijn: verslag van een bijna-doodervaring

Hoe echt zijn bijna-doodervaringen?

Wat is een bijna-doodervaring?

Click here to add a comment

Leave a comment: