5G: wat zijn de effecten op onze gezondheid?

5G: wat zijn de effecten op onze gezondheid?

De technologie gaat razendsnel vooruit. Over enkele jaren mogen we ons aan een 5G netwerk verwachten waardoor we nog meer mogelijkheden hebben. Maar welke impact heeft al die elektromagnetische straling op onze gezondheid?

Wat is 5G?

5G is een logisch vervolg op 4G. Het staat voor de vijfde generatie mobiele communicatie. Dankzij 5G kan men zelfrijdende auto’s, delivery drone’s en onderlinge communicatie tussen apparaten realiseren.

Vroeger hadden we 1G dat zorgde voor stemoverdracht vanop afstand. Het 2G netwerk maakte het mogelijk om niet alleen te telefoneren, maar ook om SMS-berichten te versturen. Dit evolueerde tot 3G waarmee we ook foto’s en andere data konden versturen. Momenteel maken we gebruik van het 4G netwerk waarmee we ook filmpjes en allerhande documenten kunnen uitwisselen.

5G betekent dus dat alle dagelijkse dingen meer en meer digitaal gaan worden. Toch is er een groot verschil met 4G, aangezien 5G een veel grotere golf heeft met frequenties die tot 100 keer sneller zijn dan ons huidige 4G netwerk.

Is 5G wel gezond?

De vraag is natuurlijk of dit wel gezond is voor ons lichaam? De komst van 5G zal leiden tot de plaatsing van meer antennes. We worden dan blootgesteld aan meer elektromagnetische straling. Of dit een negatieve impact heeft op onze gezondheid is nog niet helemaal duidelijk omdat er nog niet veel gerichte studies zijn gedaan.

Toch zijn er heel wat mensen en organisaties die zich ongerust maken. Natuurkundigen beweren dat chronische vermoeidheid, slapeloosheid, maag- en darmklachten en allergieën wel degelijk te maken hebben met straling.

Uit enkele internationale studies is gebleken dat er een duidelijk verband bestaat tussen blootstelling aan elektromagnetische straling en kanker. Twee jaar lang werden ratten blootgesteld aan mobiele stralingen met als gevolg dat er zich meer kankercellen ontwikkelden. Ook was er meer kans op hersentumoren en bijniertumoren.

Wat kunnen we doen om onszelf te beschermen?

Gelukkig zijn er een aantal dingen die we zelf kunnen doen om ons te beschermen tegen al die verhoogde straling. Zet bijvoorbeeld ’s nachts je smartphone uit en draag hem overdag niet tegen je borst.

Tegenwoordig zijn er tal van producten op de markt die je kunnen beschermen tegen elektromagnetische velden. Zo is er stralingswerende kleding en dekentjes die je op je schoot onder je laptop kan leggen.

Er zijn ook verschillende maatregelen die je kan nemen om je huis te beschermen. Als je lang moet bellen, gebruik dan de luidspreker of een oortje en vermijd bellen in een afgesloten ruimte zoals een kelder. Je gsm produceert dan meer straling en vermogen.

Meer weten?

Tips om straling te beperken

Wat is elektrogevoeligheid?

Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes

Click here to add a comment

Leave a comment: